שאלה:
איך מרחיקים יונים?
תשובה: אופן הרחקת יונים תלוי במיקום שבו רוצים למנוע את הימצאותם –
1. עבור הרחקת יונים ממסתורי כביסה, הרחקת יונים מכוכים הרחקת יונים מעליות גג חוסמים את הגישה ליונים בעזרת רשת חבל מקצועית.
2. עבור הרחקת יונים מאדני חלונות , הרחקת יונים ממרזבים, הרחקת יונים מקצה גג, הרחקת יונים ממעקות, הרחקת יונים ממנועי מזגנים מרכיבים דוקרני נירוסטה .
3. עבור הרחקת יונים מגגות רעפים מרכיבים קפיץ מקפיץ מנירוסטה.