האם אתם משתמשים בציוד תקני להרחקת יונים?

שאלה:
האם הציוד שמשתמשים באיציק הרחקת יונים – דוקרנים, רשתות, קפיצים, פסי דריכה ועוד עומדים בתו התקן הישראלי, המאשר כי אלה עברו בדיקות קפדניות בכל הנוגע לאיכות החומר והמבנה שלהם?

תשובה: כן ! כל הציוד בו משתמשים באיציק הדברות והרחקת יונים עומדים בתו התקן הישראלי, המאשר כי אלה עברו בדיקות קפדניות בכל הנוגע לאיכות החומר והמבנה שלהם.