שאלה:
האן יש לכם רשת למניעת נפילת חתול מגובה ואן כן – איזה רשת יש לכם למניעת נפילת חתולים?

תשובה:  לחתולים מתקינים רשת חבלים חזקה במיוחד שהחתול לא יכול לקרוע את זה ולא יכול לשחוק רשת שמתוחה וחזקה מאוד עם 34 חוטי דייג  מסביב כבל 3 מילימטר מסביב לרשת.