שאלה:
כמה זמן אחריות יש על העבודה שבוצעה על ידנו להרחקת יונים?

תשובה:  באבי הדברות מקבלים על כל עבודה של הרחקת יונים מקבלים אחריות 5 שנים בכתב.