שאלה:
כמה עולה הצבת דוקרנים נגד יונים?

תשובה: תלוי בגישה למקום בו יוצבו – אם זה אזור שכרוך בסיכון וניאלץ לטפס – 120 למ"ר אם יש גישה זה 75 למ"ר הכל עניין של גישה .