צפיה בעבודות שביצענו

אבי הרחקת יונים

שתפו אותנו

עבודות שביצענו

התקנת רשתות נגד יונים מתחת למרפסת ומעל לחלונות דירה. היונים הטרידו את הדיירים והתקנת הרשתות הפסיקה את המפגע התברואתי

התקנת רשתות נגד ציפורים ומיינות במסתורי כביסה של דירות בבנין. היונים הטרידו את הדיירים והתקנת הרשתות הפסיקה את המפגע התברואתי.

התקנת דוקרנים נגד יונים על מעקה מרפסת ועל גג של בנין. היונים הטרידו את הדיירים והתקנת הדוקרנים הפסיקה את המפגע התברואתי

התקנת רשתות נגד יונים בגגות רעפים התקנת קפיץ נגד יונים – סליל קפיצי נגד יונים. היונים הטרידו את הדיירים והתקנת הרשתות הפסיקה את המפגע התברואתי

התקנת דוקרנים נגד יונים על מנוע של מזגן. התקנת רשת נגד יונים במרפסת – היונים הטרידו את הדיירים והתקנת הדוקרנים הפסיקה את המפגע התברואתי

דילוג לתוכן